zika NS2B nucleotide sequences

Here is zika virus NS2B nucleotide from strain ZikaSPH2015

1 cctagcgaag tactcacagc tgttggcctg atatgcgcat tggctggagg gttcgccaag
61 gcagatatag agatggctgg gcccatggcc gcggtcggtc tgctaattgt cagttacgtg
121 gtctcaggaa agagtgtgga catgtacatt gaaagagcag gtgacatcac atgggaaaaa
181 gatgcggaag tcactggaaa cagtccccgg ctcgatgtgg cgctagatga gagtggtgat
241 ttctccctgg tggaggatga cggtcccccc atgagagaga tcatactcaa ggtggtcctg
301 atgaccatct gtggcatgaa cccaatagcc ataccctttg cagctggagc gtggtacgta
361 tacgtgaaga ctggaaaaag gagtggtgct ctatgggatg tgcctgctcc caaggaagta
421 aaaaaggggg ag        

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.