zika virus Envelope nucleotide sequences

Here is zika virus envelope nucleotide from strain ZikaSPH2015

1 atcaggtgca taggagtcag caatagggac tttgtggaag gtatgtcagg tgggacttgg
61 gttgatattg tcttggaaca tggaggttgt gtcaccgtaa tggcacagga caaaccgact
121 gtcgacatag agctggttac aacaacagtc agcaacatgg cggaggtaag atcctactgc
181 tatgaggcat caatatcaga catggcttcg gacagccgct gcccaacaca aggtgaagcc
241 taccttgaca agcaatcaga cactcaatat gtctgcaaaa gaacgttagt ggacagaggc
301 tggggaaatg gatgtggact ttttggcaaa gggagtctgg tgacatgcgc taagtttgca
361 tgctccaaga aaatgaccgg gaagagcatc cagccagaga atctggagta ccggataatg
421 ctgtcagttc atggctccca gcacagtggg atgatcgtta atgacacagg acatgaaact
481 gatgagaata gagcgaaggt tgagataacg cccaattcac caagagccga agccaccctg
541 gggggttttg gaagcctagg acttgattgt gaaccgagga caggccttga cttttcagat
601 ttgtattact tgactatgaa taacaagcac tggttggttc acaaggagtg gttccacgac
661 attccattac cttggcacgc tggggcagac accggaactc cacactggaa caacaaagaa
721 gcactggtag agttcaagga cgcacatgcc aaaaggcaaa ctgtcgtggt tctagggagt
781 caagaaggag cagttcacac ggcccttgct ggagctctgg aggctgagat ggatggtgca
841 aagggaaggc tgtcctctgg ccacttgaaa tgtcgcctga aaatggataa acttagattg
901 aagggcgtgt catactcctt gtgtaccgca gcgttcacat tcaccaagat cccggctgaa
961 acactgcacg ggacagtcac agtggaggta cagtacgcag ggacagatgg accttgcaag
1021 gttccagctc agatggcggt ggacatgcaa actctgaccc cagttgggag gttgataacc
1081 gctaaccccg taatcactga aagcactgag aactctaaga tgatgctgga acttgatcca
1141 ccatttgggg actcttacat tgtcatagga gtcggggaga agaagatcac ccaccactgg
1201 cacaggagtg gcagcaccat tggaaaagca tttgaagcca ctgtgagagg tgccaagaga
1261 atggcagtct tgggagacac agcctgggac tttggatcag ttggaggcgc tctcaactca
1321 ttgggcaagg gcatccatca aatttttgga gcagctttca aatcattgtt tggaggaatg
1381 tcctggttct cacaaattct cattggaacg ttgctgatgt ggttgggtct gaacacaaag
1441 aatggatcta tttcccttat gtgcttggcc ttagggggag tgttgatctt cttatccaca
1501 gccgtctctg ctgat        

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.