zika virus NS1 nucleotide sequences

Here is zika virus NS1 nucleotide from strain ZikaSPH2015

1 gtggggtgct cggtggactt ctcaaagaag gagacgagat gcggtacagg ggtgttcgtc
61 tataacgacg ttgaagcctg gagggacagg tacaagtacc atcctgactc cccccgtaga
121 ttggcagcag cagtcaagca agcctgggaa gatggtatct gcgggatctc ctctgtttca
181 agaatggaaa acatcatgtg gagatcagta gaaggggagc tcaacgcaat cctggaagag
241 aatggagttc aactgacggt cgttgtggga tctgtaaaaa accccatgtg gagaggtcca
301 cagagattgc ccgtgcctgt gaacgagctg ccccacggct ggaaggcttg ggggaaatcg
361 cacttcgtca gagcagcaaa gacaaataac agctttgtcg tggatggtga cacactgaag
421 gaatgcccac tcaaacatag agcatggaac agctttcttg tggaggatca tgggttcggg
481 gtatttcaca ctagtgtctg gctcaaggtt agagaagatt attcattaga gtgtgatcca
541 gccgttattg gaacagctgt taagggaaag gaggctgtac acagtgatct aggctactgg
601 attgagagtg agaagaatga cacatggagg ctgaagaggg cccatctgat cgagatgaaa
661 acatgtgaat ggccaaagtc ccacacattg tggacagatg gaatagaaga gagtgatctg
721 atcataccca agtctttagc tgggccactc agccatcaca ataccagaga gggctacagg
781 acccaaatga aagggccatg gcacagtgaa gagcttgaaa ttcggtttga ggaatgccca
841 ggcactaagg tccacgtgga ggaaacatgt ggaacaagag gaccatctct gagatcaacc
901 actgcaagcg gaagggtgat cgaggaatgg tgctgcaggg agtgcacaat gcccccactg
961 tcgttccggg ctaaagatgg ctgttggtat ggaatggaga taaggcccag gaaagaacca
1021 gaaagcaact tagtaaggtc aatggtgact gcaggatcaa ctgatcacat ggatcacttc
1081 tccctt          

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.