zika virus NS4B nucleotide sequences

Here is zika virus NS4B nucleotide from strain ZikaSPH2015

1 aatgaactcg gatggttgga gagaacaaag agtgacctaa gccatctaat gggaaggaga
61 gaggaggggg caaccatggg attctcaatg gacattgacc tgcggccagc ctcagcttgg
121 gccatctatg ctgccttgac aactttcatt accccagccg tccaacatgc agtgaccact
181 tcatacaaca actactcctt aatggcgatg gccacgcaag ctggagtgtt gtttggtatg
241 ggcaaaggga tgccattcta cgcatgggac tttggagtcc cgctgctaat gataggttgc
301 tactcacaat taacgcccct gaccctaata gtggccatca ttttgctcgt ggcgcactac
361 atgtacttga tcccagggct gcaggcagca gctgcgcgtg ctgcccagaa gagaacggca
421 gctggcatca tgaagaaccc tgttgtggat ggaatagtgg tgactgacat tgacacaatg
481 acaattgacc cccaagtgga gaaaaagatg ggacaggtgc tactcatggc agtagccgtc
541 tccagcgcca tactgtcgcg gaccgcctgg gggtgggggg aggctggggc cctgatcaca
601 gccgcaactt ccactttgtg ggaaggctct ccgaacaagt actggaactc ctctacagcc
661 acttcactgt gtaacatttt taggggaagt tacttggctg gagcttctct aatctacaca
721 gtaacaagaa acgctggctt ggtcaagaga cgtgggggtg gaacaggaga gaccctggga
781 gagaaatgga aggcccgctt gaaccagatg tcggccctgg agttctactc ctacaaaaag
841 tcaggcatca ccgaggtgtg cagagaagag gcccgccgcg ccctcaagga cggtgtggca
901 acgggaggcc atgctgtgtc ccgaggaagt gcaaagctga gatggttggt ggagcgggga
961 tacctgcagc cctatggaaa ggtcattgat cttggatgtg gcagaggggg ctggagttac
1021 tacgccgcca ccatccgcaa agttcaagaa gtgaaaggat acacaaaagg aggccctggt
1081 catgaagaac ccgtgttggt gcaaagctat gggtggaaca tagtccgtct taagagtggg
1141 gtggacgtct ttcatatggc ggctgagccg tgtgacacgt tgctgtgtga cataggtgag
1201 tcatcatcta gtcctgaagt ggaagaagca cggacgctca gagtcctctc catggtgggg
1261 gattggcttg aaaaaagacc aggagccttt tgtataaaag tgttgtgccc atacaccagc
1321 actatgatgg aaaccctgga gcgactgcag cgtaggtatg ggggaggact ggtcagagtg
1381 ccactctccc gcaactctac acatgagatg tactgggtct ctggagcgaa aagcaacacc
1441 ataaaaagtg tgtccaccac gagccagctc ctcttggggc gcatggacgg gcctaggagg
1501 ccagtg          

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.