spET-C-His E. Coli. Expression Vector Backbone DNA Sequence

Your Most Reliable & Cost-Effective Gene & Vector Supporting Partner

     

Gene Cloning Gene Synthesis

 

Expression Vector Construction

 

Plasmid Production

 

qPCR Primer Design & Testing

spET-C-His E. Coli. Expression Vector Backbone DNA Sequence

1 ATCCGGATAT AGTTCCTCCT TTCAGCAAAA AACCCCTCAA GACCCGTTTA GAGGCCCCAA
61 GGGGTTATGC TAGTTATTGC TCAGCGGTGG CAGCAGCCAA CTCAGCTTCC TTTCGGGCTT
121 TGTTTAGCAG CCTAGGTATT AATCAATTAC TCGAGTTAGT GGTGATGGTG GTGATGGTGG
181 TGATGGTGTG CGGCCGCAAG CTTGTCGACG GAGCTCGCCT GCAGGCGCGC CAAGGCCTGT
241 ACAGAATTCG GATCCCCGAT ATCCCATGGA CTAGTCATAT GTATATCTCC TTCTTAAAGT
301 TAAACAAAAT TATTTCTAGA GGGGAATTGT TATCCGCTCA CAATTCCCCT ATAGTGAGTC
361 GTATTAATTT CGCGGGATCG AGATCGATCT CGATCCTCTA CGCCGGACGC ATCGTGGCCG
421 GCATCACCGG CGCCACAGGT GCGGTTGCTG GCGCCTATAT CGCCGACATC ACCGATGGGG
481 AAGATCGGGC TCGCCACTTC GGGCTCATGA GCGCTTGTTT CGGCGTGGGT ATGGTGGCAG
541 GCCCCGTGGC CGGGGGACTG TTGGGCGCCA TCTCCTTGCA TGCACCATTC CTTGCGGCGG
601 CGGTGCTCAA CGGCCTCAAC CTACTACTGG GCTGCTTCCT AATGCAGGAG TCGCATAAGG
661 GAGAGCGTCG AGATCCCGGA CACCATCGAA TGGCGCAAAA CCTTTCGCGG TATGGCATGA
721 TAGCGCCCGG AAGAGAGTCA ATTCAGGGTG GTGAATGTGA AACCAGTAAC GTTATACGAT
781 GTCGCAGAGT ATGCCGGTGT CTCTTATCAG ACCGTTTCCC GCGTGGTGAA CCAGGCCAGC
841 CACGTTTCTG CGAAAACGCG GGAAAAAGTG GAAGCGGCGA TGGCGGAGCT GAATTACATT
901 CCCAACCGCG TGGCACAACA ACTGGCGGGC AAACAGTCGT TGCTGATTGG CGTTGCCACC
961 TCCAGTCTGG CCCTGCACGC GCCGTCGCAA ATTGTCGCGG CGATTAAATC TCGCGCCGAT
1021 CAACTGGGTG CCAGCGTGGT GGTGTCGATG GTAGAACGAA GCGGCGTCGA AGCCTGTAAA
1081 GCGGCGGTGC ACAATCTTCT CGCGCAACGC GTCAGTGGGC TGATCATTAA CTATCCGCTG
1141 GATGACCAGG ATGCCATTGC TGTGGAAGCT GCCTGCACTA ATGTTCCGGC GTTATTTCTT
1201 GATGTCTCTG ACCAGACACC CATCAACAGT ATTATTTTCT CCCATGAAGA CGGTACGCGA
1261 CTGGGCGTGG AGCATCTGGT CGCATTGGGT CACCAGCAAA TCGCGCTGTT AGCGGGCCCA
1321 TTAAGTTCTG TCTCGGCGCG TCTGCGTCTG GCTGGCTGGC ATAAATATCT CACTCGCAAT
1381 CAAATTCAGC CGATAGCGGA ACGGGAAGGC GACTGGAGTG CCATGTCCGG TTTTCAACAA
1441 ACCATGCAAA TGCTGAATGA GGGCATCGTT CCCACTGCGA TGCTGGTTGC CAACGATCAG
1501 ATGGCGCTGG GCGCAATGCG CGCCATTACC GAGTCCGGGC TGCGCGTTGG TGCGGACATC
1561 TCGGTAGTGG GATACGACGA TACCGAAGAC AGCTCATGTT ATATCCCGCC GTTAACCACC
1621 ATCAAACAGG ATTTTCGCCT GCTGGGGCAA ACCAGCGTGG ACCGCTTGCT GCAACTCTCT
1681 CAGGGCCAGG CGGTGAAGGG CAATCAGCTG TTGCCCGTCT CACTGGTGAA AAGAAAAACC
1741 ACCCTGGCGC CCAATACGCA AACCGCCTCT CCCCGCGCGT TGGCCGATTC ATTAATGCAG
1801 CTGGCACGAC AGGTTTCCCG ACTGGAAAGC GGGCAGTGAG CGCAACGCAA TTAATGTAAG
1861 TTAGCTCACT CATTAGGCAC CGGGATCTCG ACCGATGCCC TTGAGAGCCT TCAACCCAGT
1921 CAGCTCCTTC CGGTGGGCGC GGGGCATGAC TAGCATGATC GTGCTCCTGT CGTTGAGGAC
1981 CCGGCTAGGC TGGCGGGGTT GCCTTACTGG TTAGCAGAAT GAATCACCGA TACGCGAGCG
2041 AACGTGAAGC GACTGCTGCT GCAAAACGTC TGCGACCTGA GCAACAACAT GAATGGTCTT
2101 CGGTTTCCGT GTTTCGTAAA GTCTGGAAAC GCGGAAGTCA GCGCCCTGCA CCATTATGTT
2161 CCGGATCTGC ATCGCAGGAT GCTGCTGGCT ACCCTGTGGA ACACCTACAT CTGTATTAAC
2221 GAAGCGCTGG CATTGACCCT GAGTGATTTT TCTCTGGTCC CGCCGCATCC ATACCGCCAG
2281 TTGTTTACCC TCACAACGTT CCAGTAACCG GGCATGTTCA TCATCAGTAA CCCGTATCGT
2341 GAGCATCCTC TCTCGTTTCA TCGGTATCAT TACCCCCATG AACAGAAATC CCCCTTACAC
2401 GGAGGCATCA GTGACCAAAC AGGAAAAAAC CGCCCTTAAC ATGGCCCGCT TTATCAGAAG
2461 CCAGACATTA ACGCTTCTGG AGAAACTCAA CGAGCTGGAC GCGGATGAAC AGGCAGACAT
2521 CTGTGAATCG CTTCACGACC ACGCTGATGA GCTTTACCGC AGCTGCCTCG CGCGTTTCGG
2581 TGATGACGGT GAAAACCTCT GACACATGCA GCTCCCGGAG ACGGTCACAG CTTGTCTGTA
2641 AGCGGATGCC GGGAGCAGAC AAGCCCGTCA GGGCGCGTCA GCGGGTGTTG GCGGGTGTCG
2701 GGGCGCAGCC ATGACCCAGT CACGTAGCGA TAGCGGAGTG TATACTGGCT TAACTATGCG
2761 GCATCAGAGC AGATTGTACT GAGAGTGCAC CATATATGCG GTGTGAAATA CCGCACAGAT
2821 GCGTAAGGAG AAAATACCGC ATCAGGCGCT CTTCCGCTTC CTCGCTCACT GACTCGCTGC
2881 GCTCGGTCGT TCGGCTGCGG CGAGCGGTAT CAGCTCACTC AAAGGCGGTA ATACGGTTAT
2941 CCACAGAATC AGGGGATAAC GCAGGAAAGA ACATGTGAGC AAAAGGCCAG CAAAAGGCCA
3001 GGAACCGTAA AAAGGCCGCG TTGCTGGCGT TTTTCCATAG GCTCCGCCCC CCTGACGAGC
3061 ATCACAAAAA TCGACGCTCA AGTCAGAGGT GGCGAAACCC GACAGGACTA TAAAGATACC
3121 AGGCGTTTCC CCCTGGAAGC TCCCTCGTGC GCTCTCCTGT TCCGACCCTG CCGCTTACCG
3181 GATACCTGTC CGCCTTTCTC CCTTCGGGAA GCGTGGCGCT TTCTCATAGC TCACGCTGTA
3241 GGTATCTCAG TTCGGTGTAG GTCGTTCGCT CCAAGCTGGG CTGTGTGCAC GAACCCCCCG
3301 TTCAGCCCGA CCGCTGCGCC TTATCCGGTA ACTATCGTCT TGAGTCCAAC CCGGTAAGAC
3361 ACGACTTATC GCCACTGGCA GCAGCCACTG GTAACAGGAT TAGCAGAGCG AGGTATGTAG
3421 GCGGTGCTAC AGAGTTCTTG AAGTGGTGGC CTAACTACGG CTACACTAGA AGGACAGTAT
3481 TTGGTATCTG CGCTCTGCTG AAGCCAGTTA CCTTCGGAAA AAGAGTTGGT AGCTCTTGAT
3541 CCGGCAAACA AACCACCGCT GGTAGCGGTG GTTTTTTTGT TTGCAAGCAG CAGATTACGC
3601 GCAGAAAAAA AGGATCTCAA GAAGATCCTT TGATCTTTTC TACGGGGTCT GACGCTCAGT
3661 GGAACGAAAA CTCACGTTAA GGGATTTTGG TCATGAACAA TAAAACTGTC TGCTTACATA
3721 AACAGTAATA CAAGGGGTGT TATGAGCCAT ATTCAACGGG AAACGTCTTG CTCTAGGCCG
3781 CGATTAAATT CCAACATGGA TGCTGATTTA TATGGGTATA AATGGGCTCG CGATAATGTC
3841 GGGCAATCAG GTGCGACAAT CTATCGATTG TATGGGAAGC CCGATGCGCC AGAGTTGTTT
3901 CTGAAACATG GCAAAGGTAG CGTTGCCAAT GATGTTACAG ATGAGATGGT CAGACTAAAC
3961 TGGCTGACGG AATTTATGCC TCTTCCGACC ATCAAGCATT TTATCCGTAC TCCTGATGAT
4021 GCATGGTTAC TCACCACTGC GATCCCCGGG AAAACAGCAT TCCAGGTATT AGAAGAATAT
4081 CCTGATTCAG GTGAAAATAT TGTTGATGCG CTGGCAGTGT TCCTGCGCCG GTTGCATTCG
4141 ATTCCTGTTT GTAATTGTCC TTTTAACAGC GATCGCGTAT TTCGTCTCGC TCAGGCGCAA
4201 TCACGAATGA ATAACGGTTT GGTTGATGCG AGTGATTTTG ATGACGAGCG TAATGGCTGG
4261 CCTGTTGAAC AAGTCTGGAA AGAAATGCAT AAACTTTTGC CATTCTCACC GGATTCAGTC
4321 GTCACTCATG GTGATTTCTC ACTTGATAAC CTTATTTTTG ACGAGGGGAA ATTAATAGGT
4381 TGTATTGATG TTGGACGAGT CGGAATCGCA GACCGATACC AGGATCTTGC CATCCTATGG
4441 AACTGCCTCG GTGAGTTTTC TCCTTCATTA CAGAAACGGC TTTTTCAAAA ATATGGTATT
4501 GATAATCCTG ATATGAATAA ATTGCAGTTT CATTTGATGC TCGATGAGTT TTTCTAAGAA
4561 TTAATTCATG AGCGGATACA TATTTGAATG TATTTAGAAA AATAAACAAA TAGGGGTTCC
4621 GCGCACATTT CCCCGAAAAG TGCCACCTGA AATTGTAAAC GTTAATATTT TGTTAAAATT
4681 CGCGTTAAAT TTTTGTTAAA TCAGCTCATT TTTTAACCAA TAGGCCGAAA TCGGCAAAAT
4741 CCCTTATAAA TCAAAAGAAT AGACCGAGAT AGGGTTGAGT GTTGTTCCAG TTTGGAACAA
4801 GAGTCCACTA TTAAAGAACG TGGACTCCAA CGTCAAAGGG CGAAAAACCG TCTATCAGGG
4861 CGATGGCCCA CTACGTGAAC CATCACCCTA ATCAAGTTTT TTGGGGTCGA GGTGCCGTAA
4921 AGCACTAAAT CGGAACCCTA AAGGGAGCCC CCGATTTAGA GCTTGACGGG GAAAGCCGGC
4981 GAACGTGGCG AGAAAGGAAG GGAAGAAAGC GAAAGGAGCG GGCGCTAGGG CGCTGGCAAG
5041 TGTAGCGGTC ACGCTGCGCG TAACCACCAC ACCCGCCGCG CTTAATGCGC CGCTACAGGG
5101 CGCGTCCCAT TCGCCA

Biology CRO Service
Biology CRO Service Introduction
Antibody Production & Development CRO Service
Protein Production CRO Service
Transient Transfection Service: Mammalian Cell Culture
Molecular Biology CRO Service
Gene Expression Vector Construction CRO Service+
- E. Coli. Expression Vector Construction Service
E. Coli. Expression Vector Construction Service Description
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spBAD with His-tag
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-C-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-DsbA-His-EK Vector
E. Coli.Expression Vector Construction Service: spET-N-GST Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-EK Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-MBP Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-NusA Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-Sumo Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-OmpA Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-TrxA-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-ZZ Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spQE-N-HisVector