spET E. Coli. Expression Vector Backbone DNA Sequence

Your Most Reliable & Cost-Effective Gene & Vector Supporting Partner

     

Gene Cloning Gene Synthesis

 

Expression Vector Construction

 

Plasmid Production

 

qPCR Primer Design & Testing

spET E. Coli. Expression Vector Backbone DNA Sequence

1 ATCCGGATAT AGTTCCTCCT TTCAGCAAAA AACCCCTCAA GACCCGTTTA GAGGCCCCAA
61 GGGGTTATGC TAGTTATTGC TCAGCGGTGG CAGCAGCCAA CTCAGCTTCC TTTCGGGCTT
121 TGTTTAGCAG CCTAGGTATT AATCAATTAC TCGAGTGCGG CCGCAAGCTT GTCGACGGAG
181 CTCGCCTGCA GGCGCGCCAA GGCCTGTACA GAATTCGGAT CCCCGATATC CCATGGACTA
241 GTCATATGTA TATCTCCTTC TTAAAGTTAA ACAAAATTAT TTCTAGAGGG GAATTGTTAT
301 CCGCTCACAA TTCCCCTATA GTGAGTCGTA TTAATTTCGC GGGATCGAGA TCGATCTCGA
361 TCCTCTACGC CGGACGCATC GTGGCCGGCA TCACCGGCGC CACAGGTGCG GTTGCTGGCG
421 CCTATATCGC CGACATCACC GATGGGGAAG ATCGGGCTCG CCACTTCGGG CTCATGAGCG
481 CTTGTTTCGG CGTGGGTATG GTGGCAGGCC CCGTGGCCGG GGGACTGTTG GGCGCCATCT
541 CCTTGCATGC ACCATTCCTT GCGGCGGCGG TGCTCAACGG CCTCAACCTA CTACTGGGCT
601 GCTTCCTAAT GCAGGAGTCG CATAAGGGAG AGCGTCGAGA TCCCGGACAC CATCGAATGG
661 CGCAAAACCT TTCGCGGTAT GGCATGATAG CGCCCGGAAG AGAGTCAATT CAGGGTGGTG
721 AATGTGAAAC CAGTAACGTT ATACGATGTC GCAGAGTATG CCGGTGTCTC TTATCAGACC
781 GTTTCCCGCG TGGTGAACCA GGCCAGCCAC GTTTCTGCGA AAACGCGGGA AAAAGTGGAA
841 GCGGCGATGG CGGAGCTGAA TTACATTCCC AACCGCGTGG CACAACAACT GGCGGGCAAA
901 CAGTCGTTGC TGATTGGCGT TGCCACCTCC AGTCTGGCCC TGCACGCGCC GTCGCAAATT
961 GTCGCGGCGA TTAAATCTCG CGCCGATCAA CTGGGTGCCA GCGTGGTGGT GTCGATGGTA
1021 GAACGAAGCG GCGTCGAAGC CTGTAAAGCG GCGGTGCACA ATCTTCTCGC GCAACGCGTC
1081 AGTGGGCTGA TCATTAACTA TCCGCTGGAT GACCAGGATG CCATTGCTGT GGAAGCTGCC
1141 TGCACTAATG TTCCGGCGTT ATTTCTTGAT GTCTCTGACC AGACACCCAT CAACAGTATT
1201 ATTTTCTCCC ATGAAGACGG TACGCGACTG GGCGTGGAGC ATCTGGTCGC ATTGGGTCAC
1261 CAGCAAATCG CGCTGTTAGC GGGCCCATTA AGTTCTGTCT CGGCGCGTCT GCGTCTGGCT
1321 GGCTGGCATA AATATCTCAC TCGCAATCAA ATTCAGCCGA TAGCGGAACG GGAAGGCGAC
1381 TGGAGTGCCA TGTCCGGTTT TCAACAAACC ATGCAAATGC TGAATGAGGG CATCGTTCCC
1441 ACTGCGATGC TGGTTGCCAA CGATCAGATG GCGCTGGGCG CAATGCGCGC CATTACCGAG
1501 TCCGGGCTGC GCGTTGGTGC GGACATCTCG GTAGTGGGAT ACGACGATAC CGAAGACAGC
1561 TCATGTTATA TCCCGCCGTT AACCACCATC AAACAGGATT TTCGCCTGCT GGGGCAAACC
1621 AGCGTGGACC GCTTGCTGCA ACTCTCTCAG GGCCAGGCGG TGAAGGGCAA TCAGCTGTTG
1681 CCCGTCTCAC TGGTGAAAAG AAAAACCACC CTGGCGCCCA ATACGCAAAC CGCCTCTCCC
1741 CGCGCGTTGG CCGATTCATT AATGCAGCTG GCACGACAGG TTTCCCGACT GGAAAGCGGG
1801 CAGTGAGCGC AACGCAATTA ATGTAAGTTA GCTCACTCAT TAGGCACCGG GATCTCGACC
1861 GATGCCCTTG AGAGCCTTCA ACCCAGTCAG CTCCTTCCGG TGGGCGCGGG GCATGACTAG
1921 CATGATCGTG CTCCTGTCGT TGAGGACCCG GCTAGGCTGG CGGGGTTGCC TTACTGGTTA
1981 GCAGAATGAA TCACCGATAC GCGAGCGAAC GTGAAGCGAC TGCTGCTGCA AAACGTCTGC
2041 GACCTGAGCA ACAACATGAA TGGTCTTCGG TTTCCGTGTT TCGTAAAGTC TGGAAACGCG
2101 GAAGTCAGCG CCCTGCACCA TTATGTTCCG GATCTGCATC GCAGGATGCT GCTGGCTACC
2161 CTGTGGAACA CCTACATCTG TATTAACGAA GCGCTGGCAT TGACCCTGAG TGATTTTTCT
2221 CTGGTCCCGC CGCATCCATA CCGCCAGTTG TTTACCCTCA CAACGTTCCA GTAACCGGGC
2281 ATGTTCATCA TCAGTAACCC GTATCGTGAG CATCCTCTCT CGTTTCATCG GTATCATTAC
2341 CCCCATGAAC AGAAATCCCC CTTACACGGA GGCATCAGTG ACCAAACAGG AAAAAACCGC
2401 CCTTAACATG GCCCGCTTTA TCAGAAGCCA GACATTAACG CTTCTGGAGA AACTCAACGA
2461 GCTGGACGCG GATGAACAGG CAGACATCTG TGAATCGCTT CACGACCACG CTGATGAGCT
2521 TTACCGCAGC TGCCTCGCGC GTTTCGGTGA TGACGGTGAA AACCTCTGAC ACATGCAGCT
2581 CCCGGAGACG GTCACAGCTT GTCTGTAAGC GGATGCCGGG AGCAGACAAG CCCGTCAGGG
2641 CGCGTCAGCG GGTGTTGGCG GGTGTCGGGG CGCAGCCATG ACCCAGTCAC GTAGCGATAG
2701 CGGAGTGTAT ACTGGCTTAA CTATGCGGCA TCAGAGCAGA TTGTACTGAG AGTGCACCAT
2761 ATATGCGGTG TGAAATACCG CACAGATGCG TAAGGAGAAA ATACCGCATC AGGCGCTCTT
2821 CCGCTTCCTC GCTCACTGAC TCGCTGCGCT CGGTCGTTCG GCTGCGGCGA GCGGTATCAG
2881 CTCACTCAAA GGCGGTAATA CGGTTATCCA CAGAATCAGG GGATAACGCA GGAAAGAACA
2941 TGTGAGCAAA AGGCCAGCAA AAGGCCAGGA ACCGTAAAAA GGCCGCGTTG CTGGCGTTTT
3001 TCCATAGGCT CCGCCCCCCT GACGAGCATC ACAAAAATCG ACGCTCAAGT CAGAGGTGGC
3061 GAAACCCGAC AGGACTATAA AGATACCAGG CGTTTCCCCC TGGAAGCTCC CTCGTGCGCT
3121 CTCCTGTTCC GACCCTGCCG CTTACCGGAT ACCTGTCCGC CTTTCTCCCT TCGGGAAGCG
3181 TGGCGCTTTC TCATAGCTCA CGCTGTAGGT ATCTCAGTTC GGTGTAGGTC GTTCGCTCCA
3241 AGCTGGGCTG TGTGCACGAA CCCCCCGTTC AGCCCGACCG CTGCGCCTTA TCCGGTAACT
3301 ATCGTCTTGA GTCCAACCCG GTAAGACACG ACTTATCGCC ACTGGCAGCA GCCACTGGTA
3361 ACAGGATTAG CAGAGCGAGG TATGTAGGCG GTGCTACAGA GTTCTTGAAG TGGTGGCCTA
3421 ACTACGGCTA CACTAGAAGG ACAGTATTTG GTATCTGCGC TCTGCTGAAG CCAGTTACCT
3481 TCGGAAAAAG AGTTGGTAGC TCTTGATCCG GCAAACAAAC CACCGCTGGT AGCGGTGGTT
3541 TTTTTGTTTG CAAGCAGCAG ATTACGCGCA GAAAAAAAGG ATCTCAAGAA GATCCTTTGA
3601 TCTTTTCTAC GGGGTCTGAC GCTCAGTGGA ACGAAAACTC ACGTTAAGGG ATTTTGGTCA
3661 TGAACAATAA AACTGTCTGC TTACATAAAC AGTAATACAA GGGGTGTTAT GAGCCATATT
3721 CAACGGGAAA CGTCTTGCTC TAGGCCGCGA TTAAATTCCA ACATGGATGC TGATTTATAT
3781 GGGTATAAAT GGGCTCGCGA TAATGTCGGG CAATCAGGTG CGACAATCTA TCGATTGTAT
3841 GGGAAGCCCG ATGCGCCAGA GTTGTTTCTG AAACATGGCA AAGGTAGCGT TGCCAATGAT
3901 GTTACAGATG AGATGGTCAG ACTAAACTGG CTGACGGAAT TTATGCCTCT TCCGACCATC
3961 AAGCATTTTA TCCGTACTCC TGATGATGCA TGGTTACTCA CCACTGCGAT CCCCGGGAAA
4021 ACAGCATTCC AGGTATTAGA AGAATATCCT GATTCAGGTG AAAATATTGT TGATGCGCTG
4081 GCAGTGTTCC TGCGCCGGTT GCATTCGATT CCTGTTTGTA ATTGTCCTTT TAACAGCGAT
4141 CGCGTATTTC GTCTCGCTCA GGCGCAATCA CGAATGAATA ACGGTTTGGT TGATGCGAGT
4201 GATTTTGATG ACGAGCGTAA TGGCTGGCCT GTTGAACAAG TCTGGAAAGA AATGCATAAA
4261 CTTTTGCCAT TCTCACCGGA TTCAGTCGTC ACTCATGGTG ATTTCTCACT TGATAACCTT
4321 ATTTTTGACG AGGGGAAATT AATAGGTTGT ATTGATGTTG GACGAGTCGG AATCGCAGAC
4381 CGATACCAGG ATCTTGCCAT CCTATGGAAC TGCCTCGGTG AGTTTTCTCC TTCATTACAG
4441 AAACGGCTTT TTCAAAAATA TGGTATTGAT AATCCTGATA TGAATAAATT GCAGTTTCAT
4501 TTGATGCTCG ATGAGTTTTT CTAAGAATTA ATTCATGAGC GGATACATAT TTGAATGTAT
4561 TTAGAAAAAT AAACAAATAG GGGTTCCGCG CACATTTCCC CGAAAAGTGC CACCTGAAAT
4621 TGTAAACGTT AATATTTTGT TAAAATTCGC GTTAAATTTT TGTTAAATCA GCTCATTTTT
4681 TAACCAATAG GCCGAAATCG GCAAAATCCC TTATAAATCA AAAGAATAGA CCGAGATAGG
4741 GTTGAGTGTT GTTCCAGTTT GGAACAAGAG TCCACTATTA AAGAACGTGG ACTCCAACGT
4801 CAAAGGGCGA AAAACCGTCT ATCAGGGCGA TGGCCCACTA CGTGAACCAT CACCCTAATC
4861 AAGTTTTTTG GGGTCGAGGT GCCGTAAAGC ACTAAATCGG AACCCTAAAG GGAGCCCCCG
4921 ATTTAGAGCT TGACGGGGAA AGCCGGCGAA CGTGGCGAGA AAGGAAGGGA AGAAAGCGAA
4981 AGGAGCGGGC GCTAGGGCGC TGGCAAGTGT AGCGGTCACG CTGCGCGTAA CCACCACACC
5041 CGCCGCGCTT AATGCGCCGC TACAGGGCGC GTCCCATTCG CCA

Biology CRO Service
Biology CRO Service Introduction
Antibody Production & Development CRO Service
Protein Production CRO Service
Transient Transfection Service: Mammalian Cell Culture
Molecular Biology CRO Service
Gene Expression Vector Construction CRO Service+
- E. Coli. Expression Vector Construction Service
E. Coli. Expression Vector Construction Service Description
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spBAD with His-tag
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-C-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-DsbA-His-EK Vector
E. Coli.Expression Vector Construction Service: spET-N-GST Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-EK Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-MBP Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-NusA Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-Sumo Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-OmpA Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-TrxA-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-ZZ Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spQE-N-HisVector