spQE-N-His E. Coli. Expression Vector Backbone DNA Sequence

Your Most Reliable & Cost-Effective Gene & Vector Supporting Partner

     

Gene Cloning Gene Synthesis

 

Expression Vector Construction

 

Plasmid Production

 

qPCR Primer Design & Testing

spQE-N-His E. Coli. Expression Vector Backbone DNA Sequence

1 CTCGAGAAAT CATAAAAAAT TTATTTGCTT TGTGAGCGGA TAACAATTAT AATAGATTCA
61 ATTGTGAGCG GATAACAATT TCACACAGAA TTCATTAAAG AGGAGAAATT AACTATGAGA
121 GGATCGCATC ACCATCACCA TCACGGATCC GCATGCGAGC TCGGTACCCC GGGTCGACCT
181 GCAGCCAAGC TTAATTAGCT GAGCTTGGAC TCCTGTTGAT AGATCCAGTA ATGACCTCAG
241 AACTCCATCT GGATTTGTTC AGAACGCTCG GTTGCCGCCG GGCGTTTTTT ATTGGTGAGA
301 ATCCAAGCTA GCTTGGCGAG ATTTTCAGGA GCTAAGGAAG CTAAAATGGA GAAAAAAATC
361 ACTGGATATA CCACCGTTGA TATATCCCAA TGGCATCGTA AAGAACATTT TGAGGCATTT
421 CAGTCAGTTG CTCAATGTAC CTATAACCAG ACCGTTCAGC TGGATATTAC GGCCTTTTTA
481 AAGACCGTAA AGAAAAATAA GCACAAGTTT TATCCGGCCT TTATTCACAT TCTTGCCCGC
541 CTGATGAATG CTCATCCGGA ATTTCGTATG GCAATGAAAG ACGGTGAGCT GGTGATATGG
601 GATAGTGTTC ACCCTTGTTA CACCGTTTTC CATGAGCAAA CTGAAACGTT TTCATCGCTC
661 TGGAGTGAAT ACCACGACGA TTTCCGGCAG TTTCTACACA TATATTCGCA AGATGTGGCG
721 TGTTACGGTG AAAACCTGGC CTATTTCCCT AAAGGGTTTA TTGAGAATAT GTTTTTCGTC
781 TCAGCCAATC CCTGGGTGAG TTTCACCAGT TTTGATTTAA ACGTGGCCAA TATGGACAAC
841 TTCTTCGCCC CCGTTTTCAC CATGGGCAAA TATTATACGC AAGGCGACAA GGTGCTGATG
901 CCGCTGGCGA TTCAGGTTCA TCATGCCGTT TGTGATGGCT TCCATGTCGG CAGAATGCTT
961 AATGAATTAC AACAGTACTG CGATGAGTGG CAGGGCGGGG CGTAATTTTT TTAAGGCAGT
1021 TATTGGTGCC CTTAAACGCC TGGGGTAATG ACTCTCTAGC TTGAGGCATC AAATAAAACG
1081 AAAGGCTCAG TCGAAAGACT GGGCCTTTCG TTTTATCTGT TGTTTGTCGG TGAACGCTCT
1141 CCTGAGTAGG ACAAATCCGC CCTCTAGAGC TGCCTCGCGC GTTTCGGTGA TGACGGTGAA
1201 AACCTCTGAC ACATGCAGCT CCCGGAGACG GTCACAGCTT GTCTGTAAGC GGATGCCGGG
1261 AGCAGACAAG CCCGTCAGGG CGCGTCAGCG GGTGTTGGCG GGTGTCGGGG CGCAGCCATG
1321 ACCCAGTCAC GTAGCGATAG CGGAGTGTAT ACTGGCTTAA CTATGCGGCA TCAGAGCAGA
1381 TTGTACTGAG AGTGCACCAT ATGCGGTGTG AAATACCGCA CAGATGCGTA AGGAGAAAAT
1441 ACCGCATCAG GCGCTCTTCC GCTTCCTCGC TCACTGACTC GCTGCGCTCG GTCGTTCGGC
1501 TGCGGCGAGC GGTATCAGCT CACTCAAAGG CGGTAATACG GTTATCCACA GAATCAGGGG
1561 ATAACGCAGG AAAGAACATG TGAGCAAAAG GCCAGCAAAA GGCCAGGAAC CGTAAAAAGG
1621 CCGCGTTGCT GGCGTTTTTC CATAGGCTCC GCCCCCCTGA CGAGCATCAC AAAAATCGAC
1681 GCTCAAGTCA GAGGTGGCGA AACCCGACAG GACTATAAAG ATACCAGGCG TTTCCCCCTG
1741 GAAGCTCCCT CGTGCGCTCT CCTGTTCCGA CCCTGCCGCT TACCGGATAC CTGTCCGCCT
1801 TTCTCCCTTC GGGAAGCGTG GCGCTTTCTC ATAGCTCACG CTGTAGGTAT CTCAGTTCGG
1861 TGTAGGTCGT TCGCTCCAAG CTGGGCTGTG TGCACGAACC CCCCGTTCAG CCCGACCGCT
1921 GCGCCTTATC CGGTAACTAT CGTCTTGAGT CCAACCCGGT AAGACACGAC TTATCGCCAC
1981 TGGCAGCAGC CACTGGTAAC AGGATTAGCA GAGCGAGGTA TGTAGGCGGT GCTACAGAGT
2041 TCTTGAAGTG GTGGCCTAAC TACGGCTACA CTAGAAGGAC AGTATTTGGT ATCTGCGCTC
2101 TGCTGAAGCC AGTTACCTTC GGAAAAAGAG TTGGTAGCTC TTGATCCGGC AAACAAACCA
2161 CCGCTGGTAG CGGTGGTTTT TTTGTTTGCA AGCAGCAGAT TACGCGCAGA AAAAAAGGAT
2221 CTCAAGAAGA TCCTTTGATC TTTTCTACGG GGTCTGACGC TCAGTGGAAC GAAAACTCAC
2281 GTTAAGGGAT TTTGGTCATG AGATTATCAA AAAGGATCTT CACCTAGATC CTTTTAAATT
2341 AAAAATGAAG TTTTAAATCA ATCTAAAGTA TATATGAGTA AACTTGGTCT GACAGTTACC
2401 AATGCTTAAT CAGTGAGGCA CCTATCTCAG CGATCTGTCT ATTTCGTTCA TCCATAGTTG
2461 CCTGACTCCC CGTCGTGTAG ATAACTACGA TACGGGAGGG CTTACCATCT GGCCCCAGTG
2521 CTGCAATGAT ACCGCGAGAC CCACGCTCAC CGGCTCCAGA TTTATCAGCA ATAAACCAGC
2581 CAGCCGGAAG GGCCGAGCGC AGAAGTGGTC CTGCAACTTT ATCCGCCTCC ATCCAGTCTA
2641 TTAATTGTTG CCGGGAAGCT AGAGTAAGTA GTTCGCCAGT TAATAGTTTG CGCAACGTTG
2701 TTGCCATTGC TACAGGCATC GTGGTGTCAC GCTCGTCGTT TGGTATGGCT TCATTCAGCT
2761 CCGGTTCCCA ACGATCAAGG CGAGTTACAT GATCCCCCAT GTTGTGCAAA AAAGCGGTTA
2821 GCTCCTTCGG TCCTCCGATC GTTGTCAGAA GTAAGTTGGC CGCAGTGTTA TCACTCATGG
2881 TTATGGCAGC ACTGCATAAT TCTCTTACTG TCATGCCATC CGTAAGATGC TTTTCTGTGA
2941 CTGGTGAGTA CTCAACCAAG TCATTCTGAG AATAGTGTAT GCGGCGACCG AGTTGCTCTT
3001 GCCCGGCGTC AATACGGGAT AATACCGCGC CACATAGCAG AACTTTAAAA GTGCTCATCA
3061 TTGGAAAACG TTCTTCGGGG CGAAAACTCT CAAGGATCTT ACCGCTGTTG AGATCCAGTT
3121 CGATGTAACC CACTCGTGCA CCCAACTGAT CTTCAGCATC TTTTACTTTC ACCAGCGTTT
3181 CTGGGTGAGC AAAAACAGGA AGGCAAAATG CCGCAAAAAA GGGAATAAGG GCGACACGGA
3241 AATGTTGAAT ACTCATACTC TTCCTTTTTC AATATTATTG AAGCATTTAT CAGGGTTATT
3301 GTCTCATGAG CGGATACATA TTTGAATGTA TTTAGAAAAA TAAACAAATA GGGGTTCCGC
3361 GCACATTTCC CCGAAAAGTG CCACCTGACG TCTAAGAAAC CATTATTATC ATGACATTAA
3421 CCTATAAAAA TAGGCGTATC ACGAGGCCCT TTCGTCTTCA C

Biology CRO Service
Biology CRO Service Introduction
Antibody Production & Development CRO Service
Protein Production CRO Service
Transient Transfection Service: Mammalian Cell Culture
Molecular Biology CRO Service
Gene Expression Vector Construction CRO Service+
- E. Coli. Expression Vector Construction Service
E. Coli. Expression Vector Construction Service Description
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spBAD with His-tag
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-C-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-DsbA-His-EK Vector
E. Coli.Expression Vector Construction Service: spET-N-GST Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-EK Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-MBP Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-NusA Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-His-Sumo Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-OmpA Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-TrxA-His Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spET-N-ZZ Vector
E. Coli. Expression Vector Construction Service: spQE-N-HisVector